Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ro015600/_sub/old/framework/class.database.php on line 63
Správy o činnosti | X-shot športový strelecký klub

Sportovy strelecky klub Športový strelecký klub

Kolarovo

Správy o činnosti

Steel Challenge Levice

 

Steel Challenge-Strelnica Fénix, Levice 18.6.2016 Štandardná pištoľ - tretie miesto Balázs Zoltán

Steel Challenge-Fénix lőtér Léva -harmadig helyezett Balázs Zoli

Gratulujeme len tak ďalej 
Gratulálunk

 

Valné zhromaždenie 2016 Közgyülés

 

V poradí 4. valné zhromaždenie streleckého klubu X-Shot sa konalo 13. februára v budove MsKS Kolárovo, kde boli prerokované plány na obdobie 2016. Účastníci sa dozvedeli novinky týkajúce sa streleckých podujatí, o možnosti streľby na strelnici v Zemnom ako aj ďalšie interné informácie o hospodárení klubu. Pre tých, ktorí nemohli sa zúčastniť oznamujeme, že dôležité vydiskutované a odhlasované návrhy-zmeny budú aktualizované a zverejnené na našej hlavnej stránke.

Sorrendben a 4-ik közgyülését tartotta február 13-án az X-Shot lövészklub a gútai müvelödési központban, ahol a tagjaink számára ismertettük a 2016-os évre szóló terveinket. A jelenlévök hasznos információkat szerezhettek az egyes klubnapokról beleértve a szímöi lötér igénybevételének a feltételeit is megtudhatták, illetve betekintést nyerhettek a klub gazdálkodásába is. Azon tagoknak,akik valamely oknál fogva nem tudtak részt venni a közgyülésen szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az ott elhangzott fontos információk fel lesznek tüntetve a weboldalunkon,

 

Ľubovolná odstreľovacia puška - strelnica Fénix Levice

 

Dňa 22.2.2015 na strelnici Fénix-Levice sa uskutočnila strelecká súťaž v kategórií "ľubovoľná odstrelovacia puška", kde sa zúčastnili aj naši členovia klubu. Najlepším strelcom sa stal Dezider Ollé, vybojoval úctihodné 1. miesto. V náročnej sútaži 2. a 3. miesto získali Bielik Mikuláš a Ing. Szabó Róbert. Touto cestou Vám gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti!

 

Valné zhromaždenie 2015 Közgyűlés

                          

 

   Dňa 7.2.2015 v Kolárove sa konalo 3. Valné zhromaždenie klubu v budove MsKS. Na tomto zasadnutí boli prerokované jednotlivé plány na rok 2015. Novinkou oproti minulého roku bolo vytvorenie sekcie pre strelné zbrane. Vedúcimi jednotlivých sekcií sa stali: brokovnica – Ollé Dezider, malokaliber 22 – Marosi Štefan, krátke guľové zbrane – Bc. Oláh Tomáš, samonabíjacia puška – Ing. Szabó Róbert, sniper-minisniper – Bielik Mikuláš. V ďalšej časti stretnutia účastníci boli oboznámené s jednotlivými klubovými dňami. Zaujímavosťou budú strelecké mini sútaže na týchto podujatiach, kde najlepší strelci medzi členmi klubu budú odmenení vecnými cenami a diplomom.

 

  Klubové dni na rok 2015: 

   Marec 21. - strelnica Trávniky broková súťaž / Skeet/   

   Apríl 18. – strelnica Čalovec - broková sútaž /kombin.sútaž trap a zajac na prieseku/; malokaliber 22 /siluet/  

   Máj 16. - Trnovec nad Váhom – brokové, krátke, dlhé guľové, malokaliber 22 / broková sútaž – parkúr/  

   Jún 7. – strelnica Komárno /krátke zbrane/  

   Júl 11. – strelnica Kameničná broková sútaž /Skeet/, malokaliber 22 /siluet cup/  

   August – možnosť prezentácie klubu na Kolárovskom Jarmoku  

   September 9. – strelnica Trnovec nad Váhom    

   September - Október – strelnica Fénix Levice podľa možnosti  

     *Zmeny jednotlivých podujatí sú vyhradené, bližsie info o akciách nájdete na našej webovej stránke /Oznamy/ alebo kliknutím na príslušný klubový deň.

   Magyar fordításhoz klikk a lenti linkre / Prečítať celý článok/ 

Prečítať celý článok
Jarná ľubovolka - Fénix Levice

 

Dňa 2.3.2014 na strelnici Fénix v Leviciach sa uskutočnila strelecká súťaž v ľahu na 100 metrov guľovou zbraňou v kalibri 7,62x39.Na podujatí boli aj členovia klubu,z ktorých dvaja získali podivuhodné miesto. Róbert Szabó sa umiestnil na 13. mieste a Dezider Ollé na 11.priečke.

Výsledková listina

 

2.Valné zhromaždenie klubu
 Dňa 22.2.2013 v Kolárove sa konalo 2.Valné zhromaždenie klubu.Na tomto zasadnutí bolo prerokované a následne schválené hospodárenie klubu za uplynulý kal.rok a vyhodnotenie akcií klubu v roku 2013.Predseda klubu oboznámil účastníkov s plánom činností na rok 2014.Vo všeobecnej rozprave členovia sa aktívne zapojili do diskusie a navrhovali spôsoby ako efektívniť činnosť klubu.Na záver členovia ochutnali vopred pripravené občerstvenie.

 

Prečítať celý článok
Ukončenie streleckej sezóny

 Dňa 21.12.2013 náš klub sa zúčastnil na strelnici v Chotíne pri príležitosti ukončenia streleckej sezóny.

X-Shot GutaTV reportáž

Prečítať celý článok
Skúšky odbornej spôsobilosti inštruktora a rozhodcu

Dňa 24.6.2013 na strelinici Imeľ sa uskutočnil kurz a skúška odbornej spôsobilosti inštruktora-rozhodcu na disciplíny SPK. Piati naši členovia absolvovali kurz a úspešne spravili skúšky. Títo ľudia od tohto momentu môžu vzdelávať mladšiu generáciu v oblasti strelectva ,a v nekonečnom rade rozhodovať v brokových a guľových disciplínach (len dlhé zbrane) v okrese Komárno.

Strelecký poriadok SPK

II. Magyar hadsereg a Donnál

 

Noví absolventi odbornej spôsobilosti

Dňa 28.5.2013 sa uskutočnili skúšky odbornej spôsobilosti na získanie ZP. Šiesti členovia klubu zvládli tieto skúšky nadštandardne.Gratulujeme im !!!

Strelecký výcvik

Dňa 21.4.2013 na strelnici Hubert v Trnovci nad Váhom sa začal strelecký výcvik pre uchádzačov o ZP.Prítomní sa mohli oboznámiť s časťami zbraní,s bezpečným zaobchádzaním so zbraňou ako aj s pravidlami brokovej disciplíny Trap,Skeet a Parkúr.Na záver na vlastnej koži vyskúšali náročnosť týchto disciplín. V streleckom výcviku budeme pokračovať každý víkend.

Stretnutie uchádzačov o ZP

Dňa 18.5.2013 sa uskutočnilo školenie,príprava a následne diskusia o príprave uchádzačov na skúšku odbornej spôsobilosti. Uchádzači boli oboznámení so zákonmi a vyhláškami týkajúce sa získania ZP. Predseda klubu predviedol bezpečné zaobchádzanie so zbraňou ako aj časti zbrane. Na záver sa vyvinula odborná diskusia.Účasť bola 100 %-ná.

Facebook

Dňom 23.3.2013 bola zriadená stránka na portáli Facebook. Tu môžete sledovať aktivity klubu,alebo jednotlivých členov,môžete klásť otázky smerujúce k činnosti klubu alebo byť v kontakte s výborom klubu. Facebook bude slúžiť okrem iného aj ako nástenka pre členov.

Pre navštívenie stránky použite odkaz www.facebook.com/ssk.xshot

Členská schôdza 23.3.2013

Dňa 23.3.2013 sa uskutočnila 1.Členská schôdza klubu. Predseda po zahájení informoval členov o doteraz dosiahnuté výsledky ohľadne organizácie a vedenia klubu.Členovia boli zadelení do jednotlivých sekcií,podľa druhu zbrane.Uchádzači o ZP boli informovaní o priebehu prípravy na skúšky.V závere členovia dozvedeli skutočnosti o pripravovaných akciách klubu.

Prijatie nových členov

Výbor Športového streleckého klubu X-Shot v Kolárove, dňa 24.2.2013 v zmysle Stanov, rozhodol o prijatie nových členov v počte štyroch osôb. Tešíme sa na spoluprácu.
Predseda klubu.

Spolupráca s o.z. Legis Telum

Dňa 16.2.2013 v Nitre prebehli úspešné jednania o možnosti úzkej spolupráce s predsedom Legis Telum, o.z. s pánom Ing. Ľudovítom Miklánekom predsedom predstavenstva.

Predseda klubu

SADS

Milí priatelia, členovia klubu! Oznamujeme Vám, že športový strelecký klub X-Shot Kolárovo sa stal členom SADS /Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby/. Zodpovedná osoba pre I.P.S.C. je Ing. Hlavička Peter. V blízkej dobe budú upresnené termíny pre taktickú streľbu v rámci nášho klubu, o ktorých Vás budeme informovať na našej stránke!


Tisztelt barátaink, klubtagok! Értesítünk titeket, hogy az X-Shot lövészklub a SADS egyesület tagjává vált. I.P.S.C.felelös személynek Ing. Hlavička Peter lett kinevezve. Az elkövetkezö idökben pontosítva lesznek a klubon belüli taktikai lövészet eseményeinek idöpontjai, amelyek a klub weboldalán lesznek feltüntetve.